surly Archive

กำเนิดเต่าแดง (surly disc trucker 2014)

การปั่นจักรยานคู่ใจ ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างนั้น เป็นเรื่องน่าสนุกอย่างประหลาด ถึงแม้เวลาส่วนใหญ่ของ XLrider จะหมดไปกับการซ้อมปั่นเสือหมอบ road bike แบบ 80-100km ให้จบใน 3-4ชม. แต่ถึงอย่างนั้น ในใจผมก็ยังชอบ การปั่นแบบTouring อยู่ จริงๆแล้วเราต้องแยก คำว่า “ปั่นจักรยานแบบTouring” ...Read More