car free day Archive

Bangkok car free day 2012

car free day หนึ่งงานประจำปี ที่จักรยานจะครองถนนในกรุงเทพ ปีนี้จัดในวันที่ 23/09/2012 โดยสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ลดการใช้น้ำมันและหันมาใช้บริการ ขนส่งมวลชน หรือ ปั่นจักรยานแทน ปีนี้ มีจุดรวมพลทั้งหมด 14 จุด ...Read More