a8 Archive

รีวิวปลอกแขน ถุงน่องรัดกล้ามเนื้อ ATHLETICS8

ถุงน่องรัดกล้ามเนื้อ หนึ่งใน item ของนักวิ่งUltra ,นักไตรกีฬา นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณสมบัติ ลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ โดยช่วยเสริมระบบหมุนเวียนเลือด ไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเท้า ขา น่อง ได้ดีขึ้น (compression) ประโยชน์ที่ 2 คือหากใส่หลังจากการฝึกซ้อมหนักๆ ทำให้การฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังการวิ่งดีขึ้น ...Read More