2018 Archive

Probike duathlon 2018

PROBIKE CLASSIQUE DUATHLON 2018 @เมืองเหน่อ (วิ่ง-ปั่น-วิ่ง) 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งแรกของเมืองสุพรรณบุรี กับการจัดงาน ทวิกีฬาครั้งแรก หลังจากที่ จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานปั่นสไตล์เมืองเหน่อ มาแล้ว 6ปี เสียงตอบรับจากนักปั่น ...Read More