วิ่งไปกลับที่ทำงาน

วิ่งไป-กลับที่ทำงาน วิ่งอยู่ 3-4 ปีได้
แต่พอโควิทมา อะไรๆก็เปลี่ยนไป ย้ายที่ทำงาน
work form home แถมต้องใส่แมสตลอดเวลา คงไม่ได้กลับไปวิ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วละ